Oppføringer av Tor Anders Johansen

IoT prototype med Arduino

Arduino er en spennende plattform for å utvikle rimelige prototyper for IoT (tingenes internett). Viktor har her laget en video der han forklarer steg for steg hvordan han utvikler en alarm-prototype som sender SMS når f.eks. en dør åpnes. Ta gjerne kontakt om dere trenger hjelp i skjæringspunktet mellom mobil, web, sky og IoT.

QCon San Francisco

I november 2017 var både Tor Anders Johansen og Viktor Kjartansson på IT-konferansen QCon i San Francisco som ble avholdt for 11. år på rad. Qcon er en plattformnøytral IT-konferanse for erfarne arkitekter og utviklere som holdes både i London, New York, Sao Paolo, Shanghai, Beijing og Tokyo i tillegg til San Francisco. Den arrangeres […]

Samarbeid med NGC

Cognitec AS har inngått samarbeid med New Generation Communication AS (http://www.newgencom.com) om utvikling av løsninger for Bilskadekontoret (en del av Finans Norge –  https://www.finansnorge.no/bilskadekontoret/) og Norsk Brannvern Forening (https://www.brannvernforeningen.no/).    Oppdatering 2021: New Generation Communication AS (NGC) har siden byttet navn til Laft Software AS (https://laft.io/), og det gode samarbeidet fortsetter som før.